Các gói cước ưu đãi của VIETTEL

Các gói cước ưu đãi của VIETTEL
 • Data: Miễn phí data
 • Giá: 30.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Miễn phí lưu lượng data truy cập ứng dụng Youtube)
 
 • Data: 1.5GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Sử dụng 1.5GB/ngày)
 • _
 • _
 
 • Data: 1GB tốc độ cao
 • Giá: 100.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Sử dụng 1GB/ngày, hết lưu lượng dừng truy cập + mp data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger + mp TV360 basic/30ngày)
 
 • Data: 1Gb tốc độ cao
 • Giá: 90.000 d
 • Thời hạn : 30 Ngày
 • (Sử dụng 1GB/ngày + mp 10p/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30ngày)
 • _
 
 • Data: 8GB tốc độ cao
 • Giá: 2.400.000 đ
 • Thời hạn: 360 ngày
 • (Sử dụng 8GB/ngày + mp 20/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng + mp gói TV360 basic/30ngày)
 
 • Data: 8GB tốc độ cao
 • Giá: 1.200.000 đ
 • Thời hạn: 180 ngày
 • (Sử dụng 8GB/ngày + mp 20/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng + mp gói TV360 basic/30ngày)
 
 • Data: 8GB tốc độ cao
 • Giá: 600.000 đ
 • Thời hạn: 90 ngày
 • (Sử dụng 8GB/ngày + mp 20/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng + mp gói TV360 basic/30ngày)
 
 • Data: 8GB tốc độ cao
 • Giá: 200.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Sử dụng 8GB/ngày + mp 20/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng + mp gói TV360 basic/30ngày)
 
 • Data: 6GB tốc độ cao
 • Giá: 2.160.000 đ
 • Thời hạn: 360 ngày
 • (Sử dụng 6GB/ngày + mp 10p/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng + mp gói TV360 basic/30ngày)
 
 • Data: 6GB tốc độ cao
 • Giá: 1.080.000 đ
 • Thời hạn: 180 ngày
 • (Sử dụng 6GB/ngày + mp 10p/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng + mp gói TV360 basic/30ngày)
 
 1  2  3  4  5   Tiếp  Cuối