SD90

SD90
  • Data: 1.5GB tốc độ cao
  • Giá: 90.000 đ
  • Thời hạn: 30 ngày
  • (Sử dụng 1.5GB/ngày)
  • _
  • _
Toàn mạng (TT+TS, Trả sau chỉ áp dụng Đơn CK)
Cú pháp: SD90 DKTP gửi 290