Gói DATA

Gói DATA
 • Data: Miễn phí data
 • Giá: 30.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Miễn phí lưu lượng data truy cập ứng dụng Youtube)
 
 • Data: 1.5GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Sử dụng 1.5GB/ngày)
 • _
 • _
 
 • Data: 360GB tốc độ cao
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Thời hạn: 360 ngày
 • (Miễn phí 60GB/tháng - 720GB/12 tháng)
 
 • Data: 360GB tốc độ cao
 • Giá: 1.000.000 đ
 • Thời hạn: 180 ngày
 • (Miễn phí 60GB/tháng - 360GB/6 tháng)