Các gói cước ưu đãi của VINAPHONE

 • Data: 360GB tốc độ cao
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Thời hạn: 360 ngày
 • (Miễn phí 60GB/tháng - 720GB/12 tháng)
 
 • Data: 360GB tốc độ cao
 • Giá: 1.000.000 đ
 • Thời hạn: 180 ngày
 • (Miễn phí 60GB/tháng - 360GB/6 tháng)
 
 • Data: 5GB tốc độ cao
 • Giá: 10.000 đ
 • Thời hạn: 1 ngày
 • (Mien phi goi noi mang duoi 20p + 5p goi di dong ngoai mang + 5GB Data trong ngay)
 
 • Data: Miễn phí data
 • Giá: 55.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Mien phi truy cap ung dung VieON)
 
 • Data: 1GB tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Mien phi cuoc goi di dong noi mang VNPT dưới10 phut (1500 phut) + 30 phut goi ngoai mang+ 1GB Data/ngay)
 
 • Data: 4GB tốc độ cao
 • Giá: 89.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Mien phi 1500p goi noi mang + 50p goi di dong ngoai mang + 4GB Data/ngay)
 
 • Data: 1GB tốc độ cao
 • Giá: 75.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Mien phi cac cuoc goi noi mang duoi 10p + 100p goi co dinh VNPT + 1GB Data/ngay)
 
 • Data: 2GB tốc độ cao
 • Giá: 500.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Mien phi cac cuoc goi noi mang duoi 10p + 300p goi co dinh VNPT + 500p goi di dong ngoai mang + 200SMS + 2GB Data/ngay)
 
 • Data: 2GB tốc độ cao
 • Giá: 50.000 đ
 • Thời hạn: 7 ngày
 • (Mien phi cac cuoc goi noi mang duoi 10p + 200p goi co dinh VNpT + 2GB Data/ngay)
 
 • Data: 1GB tốc độ cao
 • Giá: 40.000 đ
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Mien phi cac cuoc goi noi mang duoi 10p + 50p goi co dinh VNPT + 1GB Data/ngay)
 
 1  2  3  4  5   Tiếp  Cuối